Skip to content


Gabriel Truan st 1 maquina de escribir / tela 30 x 20 cm 1990 Gabriel Truan st 2 maquina de escribir / tela 30 x 20 cm 1990 Gabriel Truan st 3 maquina de escribir / tela 30 x 20 cm 1990 Gabriel Truan st 4 maquina de escribir / tela 30 x 20 cm 1990 Gabriel Truan st 5 maquina de escribir / tela 30 x 20 cm 1990

s / t – máquina de escribir / tela – 30 x 20 cm – 1990